Menu

De Sint Maartenskliniek gaat stapsgewijs naar een normalere situatie. We zijn weer in staat om meer patiënten op een veilige en verantwoorde manier in ons ziekenhuis en op onze nevenlocaties te ontvangen. Dit geldt voor onze poliklinische en klinische behandelingen bij de afdelingen Orthopedie, Reumatologie, Revalidatiegeneeskunde en Pijnbestrijding. We verwachten daarnaast per 1 juli al onze operatiekamers - ook in Boxmeer - weer volledig in bedrijf te hebben.

Hieronder leest u hoe wij onze zorg veilig hebben geregeld en wat het voor u en de patiënten betekent.

Reumatologie

De afspraken op de polikliniek Reumatologie gaan door. Ook nieuwe patiënten zijn van harte welkom. Wij geven prioriteit aan patiënten met een inflammatoire aandoening. Dit doen wij door deze patiënten een afspraak aan te bieden binnen twee weken. Het kan zijn dat wij afspraken veranderen in een belafspraak in plaats van een persoonlijk bezoek. Uiteraard doen wij dit alleen als dit medisch verantwoord is.

Orthopedie

Ook voor Orthopedie geldt dat u gewoon patiënten naar ons kunt verwijzen. Patiënten krijgen veelal nog een belafspraak, maar we nodigen inmiddels ook weer meer patiënten uit om naar de kliniek te komen. Verwijzingen worden zoals gewoonlijk getrieerd. Voor een aantal behandelingen geldt een wachttijd.Patiënten met de volgende aandoeningen krijgen voorrang:

  • klachten bij protheses (heup, knie, enkel, schouders),
  • klachten door standsafwijkingen,
  • reumachirurgie en
  • ligamentaire reconstructies.

Revalidatie

Nieuwe patiënten voor Revalidatie krijgen een afspraak in de kliniek. Herhaalconsulten vinden zoveel mogelijk via beeldbellen of telefonisch plaats. Behandelingen krijgen ook zoveel mogelijk doorgang. We zien graag alle patiënten (volwassenen en kinderen) binnen onze aandachtsgebieden: problemen met houding en beweging als gevolg van aangeboren of niet-aangeboren hersenaandoening of zenuw- en spierziekten, dwarslaesie, een been- of armamputatie, chronische pijn als gevolg van een orthopedische aandoening.

Radiologie

Om te voorkomen dat er teveel patiënten in de wachtkamer aanwezig zijn hebben wij de inlooptijden beperkt. Patiënten zijn welkom tussen 08.00 - 09.00 uur of tussen 15.00 - 16.30 uur.

Toegangstijden

De toegangstijden zijn weer geactualiseerd in ZorgDomein en op onze website.

Locaties

Het bovenstaande beleid geldt voor alle onze vestigingen.

Veilig ziekenhuis

Met al onze patiënten wordt vóór een bezoek aan het ziekenhuis (inclusief nevenvestigingen) contact opgenomen om hen te wijzen op de geldende beschermingsmaatregelen.
Ook krijgen zij vooraf - bijvoorbeeld via een sms, onze website - en in ons ziekenhuis informatie over maatregelen zoals de ingangscontrole, 1,5 meter afstand houden, looproutes, handhygiëne etc.

Proactieve patiëntinformatie

Patiënten wiens afspraak in de afgelopen maanden is uitgesteld, krijgen op korte termijn bericht van ons wanneer zij weer terecht kunnen. Ook de patiënten die op een operatie wachten, worden geïnformeerd over de termijn waarop wij dit kunnen doen. Tot slot, u kunt de ontwikkelingen volgen via onze website: www.maartenskliniek.nl/coronavirus.

Bij vragen of voor collegiaal overleg kunt u ons - ook voor spoed - altijd bereiken.