Gepubliceerd op: 25-07-2022

Tijdens de Vierdaagse deed de Sint Maartenskliniek een onderzoek naar het lopen van wandelaars met behulp van draagbare bewegingssensoren. Het ging om een proef. Uit de testen is gebleken dat de sensoren in staat zijn om waardevolle informatie te geven over hoe onze patiënten in het dagelijkse leven lopen. Hiermee krijgen we een realistischer beeld van de loopproblemen van de patiënt en kunnen we een betere behandeling geven.

Metingen in het ziekenhuis geven onvoldoende beeld van lopen in het dagelijkse leven. Patiënten doen dan extra hun best. Met de draagbare bewegingssensoren is het mogelijk om thuis, zowel binnens- als buitenshuis, langere tijd achter elkaar de kwaliteit van het lopen te meten.

Sensoren op de schoenen en onderrug

Voordat we de sensoren met patiënten mee naar huis kunnen geven is onderzoek nodig. Testen moeten uitwijzen of de sensoren ook de juiste informatie in beeld brengen. De Vierdaagse was hiervoor een uitgelezen gelegenheid. Zes medewerkers van de Sint Maartenskliniek liepen de Vierdaagse daarom mee met elk twee sensoren op hun schoenen en één op hun onderrug. Elke dag lazen onze onderzoekers de sensoren uit en analyseerden ze de gegevens met onze eigen ontwikkelde analysesoftware. Iedere twee uur beantwoordden de wandelaars vragen over vermoeidheid en pijn. De antwoorden werden vervolgens vergeleken met de informatie die de sensoren opleverden.

150 uur aan loopgegevens

Tijdens de drie wandeldagen hebben onze onderzoekers de sensoren en de analyseprogramma’s intensief en langdurig kunnen testen. De sensoren hebben ongeveer 150 uur aan loopgegevens opgeleverd. Ze meten per iedere stap belangrijke gegevens, waaronder: de staplengte (de lengte van iedere stap), verschillen tussen het linker- en rechterbeen, de stabiliteit tijdens het lopen en ook de loopsnelheid per stap. Op onderstaande afbeelding is te zien hoe gedetailleerd de sensoren informatie over het lopen in kaart brengen.

Sensoren leveren veel waardevolle gegevens op

Zo konden de onderzoekers aan de hand van de gegevens zien dat vermoeidheid van de wandelaars effect heeft op de staplengte. Bij wandelaars die vermoeid waren nam de lengte van de stap af. Bij wandelaars waarbij de vermoeidheid niet veranderde, bleef ook hun staplengte constant.  De sensoren blijken dus heel nauwkeurig en leveren veel waardevolle gegevens op. Daarnaast zijn de sensoren ook bestand gebleken tegen verschillende weersinvloeden, zoals extreme hitte en regen.

Deelnemers gezocht voor vervolgonderzoek

Volgende stap in het onderzoek is het testen van de sensoren door patiënten thuis. Dit zijn patiënten met hereditaire motorische en sensorische neuropathie (HMSN), een erfelijke ziekte waarbij de zenuwen worden aangetast, een CVA (beroerte) en een incomplete dwarslaesie. Hier gaan we in september al mee beginnen. De eerste patiënten zijn hiervoor al geworven. Daarnaast gaan we de sensoren ook gebruiken voor onderzoek in het ziekenhuis om te beoordelen of een behandeling ook het gewenste resultaat oplevert. Hiervoor zijn wij op zoek naar deelnemers die niet in ons ziekenhuis onder behandeling zijn. Uw leeftijd maakt niet uit. Belangrijk is dat u geen pijn heeft of aandoeningen die uw lopen beïnvloeden. Kijk voor meer informatie op onze website.

Subsidie Topspecialistische Zorg en Onderzoek

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Loop Expertise Centrum (LEC) van de Sint Maartenskliniek en het Radboudumc. Het LEC is gespecialiseerd in de behandeling van mensen met complexe neurologische loopproblemen. Voor de periode van 2021 tot en met 2025 heeft het LEC vanuit het programma Topspecialistische Zorg en Onderzoek subsidie ontvangen van ZonMw. Met de subsidie voeren we meerdere onderzoeksprojecten uit om de diagnose en behandeling van mensen met complexe neurologische loopproblemen verder te verbeteren.