Menu

Sint Maartenskliniek gaat poliklinische afspraken waar mogelijk telefonisch doen

16 maart 2020

De Sint Maartenskliniek laat de zorg aan patiënten in Nijmegen doorgaan, zolang de regionale ontwikkelingen en de gezondheid van alle betrokkenen dit toelaten. We zijn immers een bijzonder ziekenhuis; we behandelen alleen klachten op het gebied van houding en beweging. We hebben geen intensive care unit bijvoorbeeld.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaat de Sint Maartenskliniek Nijmegen afspraken wel zoveel mogelijk telefonisch doen. Het gaat om afspraken op alle afdelingen van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. Dit gebeurt uiteraard alleen als het mogelijk en medisch verantwoord is.

Als een afspraak verandert in een telefonische afspraak, wordt de patiënt minimaal 48 uur vooraf gebeld. Zo niet, dan krijgt de patiënt géén bericht en gaat de afspraak in de kliniek gewoon door zoals eerder is afgesproken. De patiënt hoeft zelf niets te doen.

Vriendelijk verzoek om ons alleen te bellen als het dringend is. Dan blijft de kliniek goed bereikbaar.

Zorgvuldige afweging

Onze artsen beoordelen elke afspraak zorgvuldig. Zo maken ze een verantwoorde keuze voor één van de volgende opties:

 • de patiënt toch zien op de Sint Maartenskliniek
 • de afspraak per telefoon doen

Gaat uw afspraak gewoon door op de polikliniek? Dan krijgt u géén bericht.

Wordt uw afspraak gewijzigd in een telefonische afspraak? Dan bellen we u minimaal 48 uur vooraf.

U hoeft ons niet te bellen. Wilt u per se komen, dan kan dat. U kunt dat aangeven als wij u bellen.

Waarom deze maatregel?

Net als veel andere ziekenhuizen neemt de Sint Maartenskliniek extra maatregelen om patiënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Deskundigen adviseren om het aantal contacten met medemensen te beperken. Zo kunnen we verdere verspreiding van het virus tegengaan.

De Sint Maartenskliniek vraagt u om medewerking en begrip. Nogmaals verzoeken we iedereen om het ziekenhuis alleen te bellen als het echt nodig is.

Veelgestelde vragen

Omdat we een bijzonder ziekenhuis zijn; we behandelen alleen klachten op het gebied van houding en beweging. We hebben geen intensive care unit bijvoorbeeld.

Net als veel andere ziekenhuizen neemt de Sint Maartenskliniek extra maatregelen om patiënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Deskundigen adviseren om het aantal contacten met medemensen te beperken. Zo kunnen we verdere verspreiding van het virus tegengaan.

Dat is moeilijk te zeggen. Daar komt bij dat sommige patiënten soms wel vijf afspraken in een week hebben en anderen maar één afspraak. De arts bekijkt per afspraak of bellen mogelijk is.

Dat kunnen we nu niet voorspellen. Zodra de situatie verandert, laten we dat weten. Kijk daarvoor ook regelmatig op onze website.

Dit gebeurt uiteraard alleen als het mogelijk en medisch verantwoord is. Dat wordt per patiënt apart beoordeeld door de arts.

Uw afspraak wordt alleen aangepast naar een telefonische afspraak als we dat vooraf met u hebben besproken aan de telefoon. Een gemiste oproep maakt niet uit, dan gaat uw afspraak gewoon door zoals met u al eerder is afgesproken.

Ja, dat kan als u:

 1. geen luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) met of zonder koorts heeft;
 2. geen contact heeft gehad met iemand die op dit moment getest wordt op het coronavirus of een bewezen corona-besmetting heeft.

Dat hoort u van de arts tijdens de telefonische afspraak. Behandelingen die medisch noodzakelijk zijn, gaan door tot het moment waarop wij worden gevraagd om personeel of materialen aan andere ziekenhuizen te leveren. Patiënten krijgen dan bericht van ons.

Ja, die gaat vooralsnog door. Uiteraard doen we dit op een zo veilig mogelijke manier.

Als u bij ons bekend bent als reumapatiënt, kunnen wij u de medicatie toesturen. Dit kunt u aangeven bij de Maartensapotheek. Voor alle andere patiënten geldt dat u de medicatie zelf kunt komen halen als u:

 1. geen luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) met of zonder koorts heeft;
 2. geen contact heeft gehad met iemand die op dit moment getest wordt op het coronavirus of een bewezen corona-besmetting heeft.

Als u een afspraak heeft op onze polikliniek gaat dit allemaal gewoon door. Als u een telefonische afspraak heeft, bespreekt uw behandelaar met u wat op dat moment noodzakelijk is.

Alle zorg gaat gewoon door. Als u geen telefoontje krijgt van ons gaat uw afspraak gewoon door. U kunt dan gewoon naar onze kliniek komen als u:

 1. geen luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) met of zonder koorts heeft;
 2. geen contact heeft gehad met iemand die op dit moment getest wordt op het coronavirus of een bewezen corona-besmetting heeft.

Nee, dat is niet mogelijk.

Ja, alle afspraken en zorg gaan zoveel mogelijk door zoals gepland als dat medisch noodzakelijk is.

We rekenen het bedrag dat daarvoor is afgesproken met de zorgverzekeraar. Dit hangt onder meer samen met uw persoonlijke verzekering. Neem contact op met uw verzekeraar als u hierover vragen heeft.

Vermoedt u dat u besmet bent met het coronavirus? Kom niet naar de Sint Maartenskliniek

We verzoeken u om NIET naar de Sint Maartenskliniek te komen wanneer u:

 1. luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) met of zonder koorts heeft;
 2. OF contact heeft gehad met iemand die op dit moment getest wordt op het coronavirus of een bewezen corona-besmetting heeft.

Is dit het geval, dan kunt u uw eventuele afspraak telefonisch verzetten.

Wij verzoeken onze patiënten om voorlopig slechts één bezoeker per dag ontvangen. Dit geldt zowel op de verpleegafdelingen als in het restaurant (Het Rondeel). Spreek daarom met uw partner, familie of vrienden af wie op een specifieke dag op bezoek kan komen.

Verder geven we binnen de kliniek voorlopig geen handen om besmetting te voorkomen.

Veelgestelde vragen

Wij houden scherp in de gaten of onze bezoekers van de poliklinieken of opgenomen patiënten mogelijk besmet zijn met het coronavirus. Hiervoor hebben wij een protocol opgesteld. Zo vragen wij patiënten en bezoekers op de polikliniek of zij klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus en of zij in een gebied zijn geweest waar het coronavirus verspreid is en of zij contact hebben gehad met een patiënt met het coronavirus.

Stop niet acuut met de reuma-medicatie, gezien de risico's van een opvlamming.

Bij twijfel kan de huisarts contact opnemen met de dienstdoende reumatoloog.

Het is vooral van belang om het risico op besmetting, met welk virus dan ook, zoveel mogelijk te beperken door hygiëne-maatregelen in acht te nemen.

Alle nu bekende informatie over het coronavirus kunt u vinden op de webiste van het RIVM

Als u de afgelopen twee weken in een land of gebied bent geweest waar het coronavirus voorkomt of de afgelopen twee weken contact heeft gehad met een patiënt met het coronavirus en u heeft nieuwe klachten van de luchtwegen zoals hoesten of toenemende kortademigheid, dan is het verstandig telefonisch de huisarts te raadplegen.

Voor algemene informatie over het coronavirus verwijzen wij u graag naar de website van het RIVM. Of bel met het landelijke informatienummer 0800 13 51.

Kom niet naar de Sint Maartenskliniek en neem contact op met uw huisarts. Volg zijn of haar adviezen op.

Verzet a.u.b. telefonisch uw afspraak en neem contact op met uw huisarts. Volg zijn of haar adviezen op.

Heeft u behoefte aan meer informatie over het coronavirus, kijkt u dan op de website van het RIVM

Op bezoek, mag dat?

Ja, dat mag, maar vooralsnog verzoeken we om dat te beperken tot één bezoeker per dag bij een patiënt binnen de Sint Maartenskliniek. Dit geldt zowel op de verpleegafdelingen als in het restaurant (Het Rondeel). Spreek daarom met uw naasten af wie op een bepaalde dag op bezoek kan komen. 

We verzoeken u om NIET naar de Sint Maartenskliniek te komen wanneer u:

 1. luchtwegklachten (hoesten, kortademigheid) met of zonder koorts heeft;
 2. OF contact heeft gehad met iemand die op dit moment getest wordt op het coronavirus of een bewezen corona-besmetting heeft.

Tips om verspreiding coronavirus te voorkomen

Belangrijke maatregelen die u kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was uw handen goed en regelmatig. Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.  
 • Gooi papieren zakdoekjes na gebruik direct weg en was of desinfecteer uw handen.
 • Vermijd - als dat kan - slecht geventileerde kleine ruimtes met veel mensen en probeer tenminste 1 meter afstand te houden tot anderen.
 • Raadpleeg en volg het reisadvies van het ministerie van buitenlandse zaken op.
 • Denkt u dat u mogelijk besmet bent met het coronavirus: kom niet naar de Sint Maartenskliniek en neem contact op met uw huisarts. Blijf thuis, houd afstand tot uw naasten en maak gebruik van goede hoest- en nieshygiëne.