Ondersteunende zorg

Medicatie bij opname

Voor, tijdens en na uw opname in de Sint Maartenskliniek begeleiden de medewerkers van de apotheek uw geneesmiddelgebruik. Tegenwoordig kunt u ook zelf uw vertrouwde medicatie van huis meenemen. Naast de medicatie die u zelf reeds gebruikt, onderscheiden we medicatie tegen infecties, medicatie tegen pijn en medicatie tegen trombose.

Medicijnen meenemen van huis en zelf innemen tijdens verblijf in ziekenhuis

Als u wordt opgenomen in de Sint Maartenskliniek kunt u uw vertrouwde medicijnen die u thuis gebruikt meenemen. U heeft uw medicijnen tijdens uw verblijf in het ziekenhuis in eigen beheer. U houdt dus zelf de regie. Hieronder leest u hier meer informatie over. 

U neemt uw eigen vertrouwde medicijnen van thuis mee naar het ziekenhuis. Hierdoor gebruikt u tijdens de opname uw medicijnen zoals u dat thuis gewend bent. Na de operatie krijgt u een aantal nieuwe medicijnen, bijv. pijnstillers. Wij leggen u voor uw opname uit hoe u deze medicijnen moet gebruiken, waarna u ze zelf gaat innemen/toedienen. Hierdoor raakt u alvast vertrouwd met de nieuwe medicijnen en wordt het makkelijker voor u om ze ook thuis te gebruiken. Wij geven u een overzicht met uw medicijnen waar precies opstaat wat u wanneer moet gebruiken. Uiteraard helpt de verpleegkundige of apothekersassistente u als u vragen heeft.

  1. U neemt uw eigen medicijnen mee naar het ziekenhuis. Let er op dat:
    - het voldoende is voor ongeveer 2 weken;
    - de medicijnen houdbaar zijn;
    - ze in de originele verpakking zitten met een etiket van de apotheek erop.
  2. Tijdens de opname gebruikt u uw medicijnen zoals u dat gewend bent.
  3. Medicijnen die bij de opname worden gestart, gaat u ook zelf innemen of toedienen.

Bij de opname heeft u een gesprek de apothekersassistente. Zij controleert samen met u of u al uw medicijnen heeft meegenomen. De medicijnen die u vanwege de operatie tijdelijk moet stoppen, worden in een rode zak gedaan. Op deze zak zit een sticker: Let op! Gebruik deze medicijnen pas na goedkeuring van de verpleegkundige of arts. Ook ontvangt u de nieuwe medicijnen voor na de operatie.

Het kan zijn dat u zich vlak na de operatie nog niet goed genoeg voelt om zelf uw medicijnen te nemen. De verpleegkundige zal u dan helpen.

Algemene informatie over uw geneesmiddelen

Op de volgende websites vindt u algemene informatie over uw geneesmiddelen:

Algemene informatie over medicatie rondom een opname

Tijdens het preoperatieve onderzoek of vlak na de opname brengt een apothekersassistent de geneesmiddelen die u thuis gebruikt samen met u in kaart. Bovendien vertelt de apothekersassistent u welke geneesmiddelen u gewoon kunt innemen net voor en na de operatie en welke u beter kunt overslaan. Deze uitleg geeft zij u ook mee in de vorm van een actueel medicatieoverzicht.

Vlak voor uw opname verwerken de apothekersassistenten uw gegevens in een geautomatiseerd systeem. Het geneesmiddelgebruik wordt dan gecontroleerd op doseringen, ongewenste wisselwerkingen, allergieën en andere ongewenste situaties.

Wij overleggen met u of u tijdens de opname uw medicijnen in eigen beheer wilt houden. Wilt u dit niet, dan reikt de verpleegkundige uw geneesmiddelen op de juiste tijd in de juiste dosering aan u uit.

Voordat u weer naar huis gaat, maakt de arts in overleg met u en de verpleegkundige een overzicht van de geneesmiddelen die u thuis gaat gebruiken. Voordat u het ziekenhuis verlaat, spreekt u een apothekersassistent over de geneesmiddelen, hun werking, mogelijke bijwerkingen en hoe u bijvoorbeeld de pijnmedicatie weer kunt afbouwen en stoppen. De assistent levert deze geneesmiddelen, als u dit prettig vindt, bij u aan bed.

Heeft u vragen over geneesmiddelen, dan kunt u hiervoor terecht bij de apothekersassistente op de afdeling of via de verpleegkundige of arts.