Menu

Voor, tijdens en na uw opname in de Sint Maartenskliniek wordt uw geneesmiddelgebruik begeleid door de medewerkers van de apotheek.

Controle geneesmiddelgebruik voor opname

Tijdens het preoperatieve onderzoek of vlak na de opname brengt een apothekersassistent de geneesmiddelen die u thuis gebruikt samen met u in kaart. Bovendien vertelt de apothekersassistent u welke geneesmiddelen u gewoon kunt innemen net voor en na de operatie en welke u beter kunt overslaan. Deze uitleg geeft zij u ook mee in de vorm van een actueel medicatieoverzicht.

Vlak voor uw opname verwerken de apothekersassistenten uw gegevens in een geautomatiseerd systeem. Het geneesmiddelgebruik wordt dan gecontroleerd op doseringen, ongewenste wisselwerkingen, allergieën en andere ongewenste situaties.

Levering geneesmiddelen tijdens opname

Tijdens uw opname zorgen de medewerkers van de apotheek ervoor dat de geneesmiddelen die u nodig heeft vanuit de ziekenhuisapotheek op de afdeling komen. Soms krijgt u in het ziekenhuis niet precies hetzelfde geneesmiddel zoals u dat thuis gewend bent. Dat komt omdat ook wij, net als andere ziekenhuizen, een selectie maken van alle geneesmiddelen die in Nederland in de handel zijn. De geselecteerde geneesmiddelen kiezen we vanwege hun bewezen effectiviteit, veiligheid, doelmatigheid en gebruiksgemak.

Een voorbeeld: thuis slikt u een tablet van 10 mg en in het ziekenhuis krijgt u twee tabletten van 5 mg. Nog een voorbeeld: soms bevat een tablet meer dan één geneesmiddel tegelijk (bijvoorbeeld twee bloeddrukverlagers). De apotheek van de Sint Maartenskliniek heeft dan alleen twee losse tabletten beschikbaar. Het geneesmiddel dat u ter vervanging krijgt, heeft altijd dezelfde werkzame stof in dezelfde hoeveelheid als uw eigen medicijn.

Mocht u zwaarwegende redenen hebben waarom u niet kunt of wilt afwijken van de geneesmiddelen die u thuis gebruikt, dan kunt u dit altijd met uw arts bespreken.

Zelf uw geneesmiddelen beheren

Tijdens de opname is het de verantwoordelijkheid van de verpleegkundige uw geneesmiddelen op de juiste tijd in de juiste dosering aan u uit te reiken of toe te dienen. Wilt u zelf een geneesmiddel toedienen, dan kunt u dit met uw arts overleggen. Bij instemming van de arts geven wij op de medicijnlijst aan dat u de betreffende medicatie in 'eigen beheer' heeft.

Geneesmiddelen mee naar huis

Voordat u weer naar huis gaat, maakt de arts in overleg met u en de verpleegkundige een overzicht van de geneesmiddelen die u thuis gaat gebruiken. Voordat u het ziekenhuis verlaat, spreekt u een apothekersassistent over de geneesmiddelen, hun werking, mogelijke bijwerkingen en hoe u bijvoorbeeld de pijnmedicatie weer kunt afbouwen en stoppen. De assistent levert deze geneesmiddelen, als u dit prettig vindt, bij u aan bed.

Vragen over geneesmiddelen

Heeft u vragen over geneesmiddelen, dan kunt u hiervoor terecht bij de apothekersassistente op de afdeling of via de verpleegkundige of arts.