Download dit plan

Punctie prothese

Indien iemand klachten heeft van een gewrichten prothese kan het goed zijn om uit te te zoeken of er een infectie in het gewricht zit. Een infectie kan stil aanwezig zijn. Dan hebben patiënten soms alleen zwelling en of pijn. Soms zien we dat de prothese loslaat door een infectie. Dan kan er een steriele punctie verricht worden. Hoe wij dit aanpakken leest u hier.

Vaak is het mogelijk dat wanneer u op de polikliniek bent voor een afspraak voor de knieprothese, de punctie gelijk wordt uitgevoerd. Indien dit niet zo is, krijgt u een afspraak thuis gestuurd. Deze afspraak is mogelijk op alle werkdagen behalve de woensdagmorgen.

U ontvangt van ons een brief thuis, met daarin een datum en tijdstip voor een afspraak voor de punctie. Zorg ervoor dat u ruim op tijd aanwezig bent, want we werken met een strakke planning. Wanneer u te laat bent, zijn wij helaas genoodzaakt een andere afspraak in te plannen.

Het onderzoek

De punctie bij een totale knieprothese wordt verricht op de Acute Zorgpoli (te bereiken via route 045). De punctie aan de heupprothese en aan de schouderprothese wordt verricht op het operatiecomplex of het pijnbehandelcentrum, hiervoor kunt u zich melden bij de dagopname-afdeling. In verband met de hygiëne, mag er verder niemand bij het onderzoek aanwezig zijn. Degene die u meebrengt moet dus op de afdeling wachten. Bij de punctie zuigt de behandelaar vocht uit uw gewricht met een naald en spuit. Dit vocht zetten wij op kweek. Na ongeveer veertien dagen is de uitslag bekend. Het afnemen van het vocht zal ongeveer 15 tot 20 minuten in beslag nemen.

Voorbereiding

Ter voorbereiding op de punctie adviseren wij u een uur van tevoren twee paracetamol van 500 milligram in te nemen. Daarnaast raden wij u aan te zorgen voor begeleiding van en naar huis, in verband met mogelijke pijnklachten direct na de behandeling. Zelf autorijden kan als onprettig worden ervaren.

Antistolling

Het is voor ons belangrijk om te weten of u anti-stollingsmedicatie gebruikt. We vragen u dit aan te geven voordat de punctie wordt verricht. Indien u antistolling gebruikt is er namelijk een verhoogde kans op een bloeduitstorting na de punctie. Als u Marcoumar®, Sintrom® of Acenocoumarol® gebruikt, neem dan het boekje van de Trombosedienst mee naar huis.

Uitslag

Twee á drie weken na de punctie neemt uw behandelend arts telefonisch contact met u op. Afhankelijk van de uitslag bespreken we dan ook de eventuele vervolgstappen met u. U krijgt hiervan ook een schriftelijke bevestiging.