Partners

Goede zorg bieden is per definitie een kwestie van een goede samenwerking. Het gaat daarbij op de eerste plaats om een goede samenwerking tussen dokter en patiënt. Maar om de goede gespecialiseerde en vaak complexe zorg te bieden, is meer nodig. Daarom werkt de Sint Maartenskliniek samen met verschillende partners die elk gezamenlijk een bijdrage leveren aan onze patiëntenzorg.

Of het nu gaat om het overdragen of van de zorg voor een patiënt door een specialist uit een ander ziekenhuis, of om de inkoop van medische hulpmiddelen, elk samenwerkingsverband is voor ons van belang. We willen met onze partners meer doen dan alleen goederen of diensten uitwisselen, we willen samenwerking aan het continu verbeteren van patiëntenzorg. Dit kan bestaan uit het delen van onderzoeksresultaten om nog betere prothesen te realiseren, maar ook het uitwisselen van logistieke ervaring waarmee we onze zorg nog beter kunnen plannen.

Het is juist deze bredere samenwerking die bijdraagt tot verbeteringen in de zorg, je doet dat niet alleen. Daarom is de Sint Maartenskliniek de afgelopen jaren ook duurzame samenwerkingsverbanden aangegaan met verzekeraars, farmaceuten en leveranciers van medische hulpmiddelen. Een gedeelde visie op patiëntenzorg is daarbij onontbeerlijk.

Onze partners