Stijgende kosten van zorg en exponentiële technologische ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat zorgaanbieders moeten nadenken over het vernieuwen van hun aanbod. Hoe kan de zorg slimmer, zuiniger en beter? Bij de Sint Maartenskliniek is innovatie niet louter een kwestie van moeten. Vernieuwing zit in ons DNA, simpelweg omdat dit voor u de best denkbare zorg oplevert.

Innovatie


Als topziekenhuis op het gebied van houding en beweging wil de Sint Maartenskliniek altijd voorop blijven lopen. Daarom zoeken we continu naar nieuwe mogelijkheden, technologieën en toepassingen en proberen we onszelf voortdurend opnieuw uit te vinden. Deze investering leidt tot betere kwaliteit van de zorg, een betere logistiek van uw behandeling, een betere service aan u, als patiënt en – toch ook niet onbelangrijk – tot kostenbesparingen.

Toegepast onderzoek leidt tot vernieuwingen die de zorg verbeteren

Bij de Sint Maartenskliniek innoveren we niet om het innoveren. Het moet daadwerkelijk kunnen leiden tot kwalitatief betere zorg. Bij alles wat we ondernemen om de kwaliteit van zorg te verbeteren, zoeken we naar wetenschappelijke bewijzen (‘evidence-based’). We verrichten met name toegepast onderzoek. Meer hierover leest u hier.

Wat levert innovatie ons op?

Innoveren is experimenteren. We starten met iets volstrekt nieuws of slaan nieuwe wegen in. Hierbij betreden we onontgonnen terrein. Succes is daarbij geen garantie. Experimenten kunnen stranden. Dat is niet erg: een innovatieproject mag mislukken, zolang we maar van het project leren. Dit leren is dan ook de belangrijkste output van ons innovatieteam. We ontdekken hierdoor wat wel en wat niet kan en creëren zo bouwstenen voor toekomstige innovaties. Maar uiteraard zijn er ook vele geslaagde innovaties binnen de Sint Maartenskliniek.

Meer informatie over onze innovatietrajecten, vindt u ook op onze pagina's voor Research & Innovation.

Voorbeelden van innovatiekracht