Innovatie

Stijgende kosten van zorg en exponentiële technologische ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat zorgaanbieders moeten nadenken over het vernieuwen van hun aanbod. Hoe kan de zorg slimmer, zuiniger en beter? Bij de Sint Maartenskliniek is innovatie niet louter een kwestie van moeten. Vernieuwing zit in ons DNA, simpelweg omdat dit voor u de best denkbare zorg oplevert.


Als topziekenhuis op het gebied van houding en beweging wil de Sint Maartenskliniek altijd voorop blijven lopen. Daarom zoeken we continu naar nieuwe mogelijkheden, technologieën en toepassingen en proberen we onszelf voortdurend opnieuw uit te vinden. Deze investering leidt tot betere kwaliteit van de zorg, een betere logistiek van uw behandeling, een betere service aan u, als patiënt en – toch ook niet onbelangrijk – tot kostenbesparingen.

Toegepast onderzoek leidt tot vernieuwingen die de zorg verbeteren

Bij de Sint Maartenskliniek innoveren we niet om het innoveren. Het moet daadwerkelijk kunnen leiden tot kwalitatief betere zorg. Bij alles wat we ondernemen om de kwaliteit van zorg te verbeteren, zoeken we naar wetenschappelijke bewijzen (‘evidence-based’). We verrichten met name toegepast onderzoek. Meer hierover leest u hier.

Wat levert innovatie ons op?

Innoveren is experimenteren. We starten met iets volstrekt nieuws of slaan nieuwe wegen in. Hierbij betreden we onontgonnen terrein. Succes is daarbij geen garantie. Experimenten kunnen stranden. Dat is niet erg: een innovatieproject mag mislukken, zolang we maar van het project leren. Dit leren is dan ook de belangrijkste output van ons innovatieteam. We ontdekken hierdoor wat wel en wat niet kan en creëren zo bouwstenen voor toekomstige innovaties. Maar uiteraard zijn er ook vele geslaagde innovaties binnen de Sint Maartenskliniek.

Meer informatie over onze innovatietrajecten, vindt u ook op onze pagina's voor Research & Innovation.

Voorbeelden van innovatiekracht

De Zero G is een apparaat waarmee we veel meer mensen sneller kunnen laten beginnen met looptraining. Bijvoorbeeld als u een prothesebeen heeft gekregen, of na een CVA aan het herstellen bent. De Zero G zorgt ervoor dat u letterlijk sneller in beweging komt en sneller de eerste stappen op weg naar uw herstel kunt maken. Lees ook: Europese primeur: Gewichtloos revalideren met Zero-G.

Onze innovatiekracht is onder meer te vinden in de Polikliniek Innovatie. De Sint Maartenskliniek is ervan overtuigd dat innoveren alleen samen met anderen goed kan lukken. Daarom openen we als eerste ziekenhuis in de wereld een Polikliniek Innovatie. In deze Polikliniek kunnen patiënten, zorgverleners, ondernemers en anderen hun ideeën over zorginnovatie laten toetsen. Het is feitelijk een intakeloket voor innovatieve ideeën. We toetsen deze ideeën en kijken dan samen met onze afdelingen of we er een project van kunnen maken. De Polikliniek Innovatie is voor partijen van buiten de kliniek dan ook een laagdrempelige manier om ‘binnen te komen’ bij de Sint Maartenskliniek. Een bezoek aan de Polikliniek Innovatie is kosteloos. Geïnteresseerd? Bel dan naar 024 – 365 9261 of 024 -365 9928. Mailen kan ook: [email protected]. Het verzenden van persoonlijke informatie via internet brengt altijd een bepaald risico met zich mee. Vanwege uw privacybescherming adviseren we u om geen specifieke medische- of persoonsgegevens te vermelden.

Ooit gehoord van The Internet of Things? Dat betekent dat alles en iedereen digitaal met elkaar verbonden kan worden en informatie uitwisselt. Bijvoorbeeld aan de hand van sensoren (elektronica waarmee je van alles kunt meten en registreren). Al die metingen en registraties leveren een goudmijn aan informatie op. Daarmee kunnen we bijvoorbeeld een betere voorspelling doen over hoe uw behandeltraject in de revalidatie eruit gaat zien. Met onze partner Fujitsu onderzoeken we hoe we sensortechnologie kunnen inzetten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Beluister ook onze podcast-aflevering over sensortechnologie.