Vaak is het nodig om sclerodermie met een combinatie van verschillende (soorten) medicijnen te behandelen.

Welk medicijn het beste werkt, kan per persoon verschillend zijn. Samen bekijken we welke medicatie het beste werkt voor u. De Sint Maartenskliniek streeft naar een dosering die zo laag mogelijk is en toch effectief is. Op deze manier heeft u zo min mogelijk bijwerkingen op de lange termijn. De maatschappelijke kosten voor de behandeling kunnen we daarmee ook beperken.

Na drie tot zes maanden gaan we na of de (combinatie van) medicatie effect heeft. Als het medicijn niet of onvoldoende werkt, dan vervangen we het medicijn, in overleg met u, door een ander medicijn. Als het effect wel goed is, dan proberen we na zes maanden de dosering te verlagen. Door stapsgewijs de dosering te verlagen, krijgt u uiteindelijk de laagste, effectieve dosering. Als u door de lagere dosering meer klachten krijgt, dan verhogen we de dosering uiteraard weer. Als de sclerodermie rustig blijft, proberen we na verloop van tijd of u helemaal kunt stoppen met het medicijn. U hoeft nog maar een enkele keer per jaar langs te komen voor controle.

Onze behandeling