Vaak is het nodig om ax-SpA met een combinatie van verschillende (soorten) medicijnen te behandelen. Welk medicijn het beste werkt, kan per persoon verschillend zijn.

Samen bekijken we welke medicatie het beste werkt voor u. De Sint Maartenskliniek streeft naar een dosering die zo laag mogelijk is en toch effectief is. Op deze manier heeft u zo min mogelijk bijwerkingen op de lange termijn. De maatschappelijke kosten voor de behandeling kunnen we daarmee ook beperken.

Na vier tot zes maanden gaan we na of de (combinatie van) medicatie effect heeft. Bij ongeveer 40 tot 50 procent van de patiënten zien we al binnen vier maanden ná de start met het medicijn een grote verbetering. Als het medicijn niet of onvoldoende werkt, dan vervangen we het medicijn door een ander medicijn. Uiteraard in overleg met u. Als het effect wel goed is, dan proberen we na zes maanden de dosering te verlagen. Door stapsgewijs de dosering te verlagen, krijgt u uiteindelijk de laagste, effectieve dosering. Zo blijkt dat we bij ongeveer 60 procent van de mensen de dosering met gemiddeld de helft kunnen verminderen, terwijl het effect hetzelfde blijft.

Als u door de lagere proefdosering meer klachten krijgt, dan verhogen we de dosering uiteraard weer.

Is de ziekteactiviteit met de medicatie stabiel rustig of stabiel laag? Dan hoeft u nog maar een enkele keer per jaar langs te komen voor controle.

Onze behandeling