Als u net een dwarslaesie heeft opgelopen, wordt u bij ons op de afdeling Dwarslaesie opgenomen. Ook als u doorligwonden (decubitus) heeft of als er complexe problemen in uw thuissituatie zijn, krijgt u hier uw revalidatiebehandeling.

Tijdens de behandeling oefent u alledaagse handelingen die moeilijk voor u zijn geworden. Bijvoorbeeld eten, drinken, opstaan en gaan zitten, aan- en uitkleden. U traint wat voor u belangrijk is, op een manier die nu bij u past. Kunt u bepaalde activiteiten niet meer uitvoeren? Dan zoeken we samen met u naar mogelijkheden om toch zelfstandig te kunnen functioneren. Denk hierbij aan het aanpassen van uw handelen of het gebruikmaken van hulpmiddelen.

Als u bent opgenomen voor revalidatie dan volgt u in ieder geval de basisbehandelingen. In het gesprek met uw revalidatiearts en/of behandelteam bespreekt u welke andere behandelingen nog passen bij uw situatie en doelen.

Onze behandeling