Voorbereiding van uw opname

Voor sommige behandelingen, zoals een operatie of een intensief revalidatietraject, is een opname bij de Sint Maartenskliniek nodig.

Het is belangrijk om vooraf goed op de hoogte te zijn van een aantal zaken rondom uw opname. Op deze website vindt u onder de beschrijving van de specifieke behandelingen welke stappen worden genomen tijdens uw opname. Daarnaast krijgt u voorafgaand aan uw opname ook specifieke informatie mee die u helpt voorbereiden op uw eigen opname. Enkele belangrijke zaken voor (bijna) alle opnames, hebben we hier samengevat.

Bekijk voor uw opname hoe u het beste naar de kliniek kunt reizen voor uw opname. Een overzicht van al onze locaties vindt u op onze pagina Contact en Locaties. Daar vindt u ook per locatie de functie ‘plan route’. Houdt u ook voldoende rekening met eventuele reistijd in de spits, indien van toepassing. Hoe gemakkelijker uw reist verloopt, hoe beter u zich kunt richten op uw opname. Specifieke informatie over waar u zich in het ziekenhuis kunt aanmelden, vindt u in de informatie in, of bij, uw brief.

Hou ook rekening met eventuele wegwerkzaamheden op uw route naar de Sint Maartenskliniek. Een overzicht van actuele wegwerkzaamheden in de Provincie Gelderland vindt u op deze website.

Als u van ver komt, kan het zijn dat u de nacht voorafgaand aan uw opname of onderzoek in een hotel in de buurt van de Sint Maartenskliniek wilt verblijven. Ook voor uw partner, familie of bekenden biedt deze hotelservice mogelijkheden. Zo hoeven zij zich geen zorgen te maken over files of vertragingen. En kunnen zij ontspannen bij u in de buurt verblijven. Meer informatie vindt u op onze pagina Hotelservice.

Als u wordt opgenomen dan krijgt u schriftelijk allerlei informatie over wat u mee moet en kunt nemen. Over het algemeen vragen wij u in ieder geval om mee te nemen:

 • Actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt.
 • Medicijnen die u tijdens de opname gebruikt, zoals vooraf afgesproken met uw behandelaar.
 • Gegevens van uw zorgverzekeraar, of uw zorgpas.
 • Kleding voor overdag, zoals loszittende en comfortabele kleding.
 • Nachtkleding, als u langer dan 1 dag wordt opgenomen. 
 • Pantoffels of schoenen (in verband met infectiegevaar mogen patiënten niet op blote voeten lopen).
 • Toiletartikelen.
 • Indien van toepassing, hulpmiddelen zoals krukken en orthopedische schoenen, zoals afgesproken met uw behandelaar voor uw opname.
 • Iets voor uw eigen ontspanning (zoals een boek of uw telefoon).

Houdt u rekening met de duur van uw opname. Neem niet teveel spullen mee, de opbergruimte is beperkt.

Op de afdeling zult u vooral te maken hebben met verpleegkundigen (wit uniform), servicemedewerkers (lichtblauw uniform) en afdelingsmedewerkers (lichtgroen uniform). Daarnaast zijn er een afdelingssecretaresse, artsen (lange witte jas) en fysiotherapeuten (groene polo) werkzaam. Alle medewerkers van de Sint Maartenskliniek dragen personeelsbadges.

Tijdens uw verblijf ligt u op een één-, twee- of vierpersoonskamer, waar mannen en vrouwen samen worden verpleegd. De toewijzing van een kamer hangt af van uw behandeling en uw wensen, maar ook van de beschikbaarheid van bedden. Bij elk bed hoort een nachtkastje en een kledingkast met kluisje. Douche en toilet bevinden zich ofwel op de verpleegkamer, of op de gang van de verpleegafdeling.

Er is een mogelijkheid om kostbaarheden tijdelijk op te bergen in aanwezige kluisjes in de gang bij de huiskamer op de verpleegafdeling. Let erop dat u de sleuteltjes van de kluisjes niet mee naar huis neemt. U bent altijd zelf verantwoordelijk voor uw meegebrachte eigendommen. Wij adviseren u om geen grote bedragen contant geld, kostbare sieraden of waardevolle spullen mee te nemen. Met een bankpas kunt u binnen de gehele Sint Maartenskliniek betalen. U hoeft dus geen contant geld in uw bezit te hebben. Uw persoonlijke waardevolle eigendommen kunt u opbergen in de persoonlijke safe op uw kamer. De Sint Maartenskliniek is niet aansprakelijk voor het zoek raken, beschadigen of diefstal van eigendommen.

Instructie gebruik kluisje (codeslot op kastdeur)

De kastdeur op de verpleegkamer waar u verblijft is voorzien van een slot en is bij aankomst geopend. U kunt uw eigendommen in de kast plaatsen en vervolgens een viercijferige code naar keuze intoetsen op het toetsenbordje. Onthoud de code goed. Sluit de kastdeur en druk vervolgens op de toets met het groene pijltje. Controleer of de kastdeur goed in het slot is gevallen en afgesloten is. Het slot is de eerstvolgende keer te openen met de viercijferige code die u heeft ingegeven. Wanneer u de kastdeur weer wilt openen, kunt u de code die u eerder heeft ingevoerd gebruiken en wederom afsluiten door op de toets met het groene pijltje te drukken. Nu kan de kastdeur geopend worden en kunt u weer bij uw eigendommen. Iedere keer wanneer de kastdeur geopend is, dient u de viercijferige code in te geven en af te sluiten met de toets met het groene pijltje, voordat u de kast kan afsluiten. In feite kunt u iedere keer wanneer de kastdeur geopend is een nieuwe code invoeren, echter dit wordt niet aangeraden aangezien u dan mogelijk uw code vergeet.

Indien u onverhoopt de ingevoerde code bent vergeten, kunt u dit melden bij een medewerker van de afdeling. Deze zal zorgen voor een loper waarmee de kastdeur alsnog geopend kan worden.

Melding schade of diefstal

De Sint Maartenskliniek stelt alles in het werk om uw en onze eigendommen te beschermen. Toch kan het gebeuren dat u geconfronteerd wordt met schade of diefstal.

In geval van schade:

 • Meld de schade bij een medewerker van de verpleegafdeling. U ontvangt dan het meldingsformulier 'schade en vermissing'.
 • Vul het meldingsformulier in.
 • Dit formulier stuurt de verpleegkundige naar de Beveiliging welke zorgdraagt voor de verdere afhandeling met eventueel de verzekering.

In geval van diefstal:

 • Bij constatering van diefstal meldt u dit bij een medewerker van de afdeling. Zij schakelen de Beveiliging in, welke ter plaatse komt en samen met u het meldingsformulier 'schade en vermissing' invult ten behoeve van verdere afhandeling.
 • Wij raden u aan altijd aangifte te doen bij de politie. Een proces verbaal is noodzakelijk om beroep te kunnen doen op uw verzekering. U kunt in de meeste gevallen telefonisch aangifte doen via 0900 - 8844 (lokaal tarief).

Als u tijdens uw verblijf in de kliniek een rolstoel nodig heeft, kunt u die in de hal bij de receptie vinden. De borg hiervoor is € 2,-. Op de afdeling is de borg voor een rolstoel € 1,-.

Als u een resistente bacterie bij u draagt, kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico vormen bij het ondergaan van een medische behandeling. Kunt u een van de volgende vijf vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan bent u mogelijk drager. Het is belangrijk dat u dit aan de balie van de polikliniek aan ons doorgeeft. 

 • Heeft u in de afgelopen twee maanden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis gelegen?
 • Werkt u bij een bedrijf met levende vleeskalveren, varkens of vleeskuikens? Of woont u in het huis dat bij zo'n bedrijf staat?
 • Bent u drager van de MRSA-bacterie of een ander Bijzonder Resistent Micro Organisme (BRMO)?
 • Is uw partner, huisgenoot of verzorgende drager van MRSA of een ander BRMO?
 • Bent u opgenomen geweest in een Nederlands ziekenhuis of zorginstelling waar een probleem heerste met MRSA of een ander Bijzonder Resistent Micro Organisme (BRMO)?

Mocht u tijdens uw behandeling worden opgenomen en als blijkt dat u een BRMO bacterie heeft, verblijft u tijdens uw opname in isolatie. Meer informatie vindt u op onze pagina BRMO en Isolatie.

Elke dag op de afdeling is anders, maar heeft een aantal vaste onderdelen. Hieronder vindt u een overzicht van de dagindeling op de verpleegafdeling; het gaat hier om globale tijden.

Dagindeling verpleegafdelingen Orthopedie

07.00 uur - medicatieronde en ontbijt
07.45 uur - start ochtendverzorging en therapie
08.00 - 12.00 uur - ochtendvisite van arts
10.00 uur - drankenronde

vanaf 11.00 uur - bezoektijd (tot 19.30 uur)
12.30 uur - broodmaaltijd
13.00 - 14.30 uur - mogelijkheid om te rusten

vanaf 13.30 uur - zo nodig voortzetting therapie
14.00 uur - verzorging verpleging
15.00 uur - drankenronde
17.00 uur - medicatieronde en warme maaltijd

19.00 uur - drankenronde
19.30 uur - einde bezoektijd
20.00 uur - start avondverzorging
22.00 uur - laatste medicatieronde

Dagindeling verpleegafdelingen Revalidatiegeneeskunde

07.30 uur - 10.00 uur - opstaan, wassen verzorging, ontbijt in de eetkamer / eigen kamer 10.00 uur - koffie, thee, fris in de huiskamer

12.00 uur - 12.30 uur - lunch in de eet-/huiskamer
12.30 uur - 14.00 uur - gelegenheid tot rusten (afhankelijk van therapieschema)
14.00 uur - koffie, thee of fris in de huiskamer

17.15 uur - 17.45 uur - avondeten in de eet-/huiskamer
17.45 uur - 18.30 uur - gelegenheid tot rusten
18.30 uur - 21.00 uur - bezoek
20.00 uur - koffie, thee of fris in de huiskamer
21.00 uur - start avondverzorging

De momenten van opstaan, wassen, aan- en uitkleden en de maaltijden zijn (zo mogelijk) ook trainingsmomenten.

Als uw vrienden, familie of naasten u een kaart of brief willen sturen tijdens uw opname, dan kunnen zij dit adresseren aan het volgende adres:

Sint Maartenskliniek
<uw naam + afdeling waar u bent opgenomen>
Postbus 9011
6500 GM Nijmegen

Wilt u zelf een kaart of brief versturen tijdens uw opname? Dan kun u deze post afgeven bij de verpleging of zelf in de brievenbus (buiten, voor de hoofdingang van de kliniek) deponeren.

De bezoektijden van de verpleegafdelingen Revalidatie zijn als volgt:
Maandag t/m vrijdag: 18.30 uur tot 21.00 uur
Zaterdag en zondag: 14.00 uur tot 21.00 uur

De bezoektijden van de PACU afdeling is dagelijks tussen 18.30 – 19.30 uur.

Let op, in verband met de preventie van infecties mag uw bezoek geen bloemen meenemen naar de PACU afdeling.

Op de verpleegafdelingen Orthopedie (ook bekend als C1 en C2) is de bezoektijd elke dag tussen 11.00 tot 19.30 uur. Vanwege de rust op de afdeling mogen maximaal twee mensen tegelijk bij u op bezoek komen.

De bezoektijden voor de dagopname (C0)zijn elke dag van: 06:30 tot 19:00 uur

Voor alle afdelingen geldt dat in bijzondere situaties andere tijden mogelijk zijn, maar alleen na overleg met de verpleging.

Iedereen die een partner, familielid, vriend of bekende verzorgt rondom zijn of haar behandeling, kan behoefte krijgen aan informatie, advies en steun. Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. De leden van Mezzo zetten zich in voor alle mantelzorgers in Nederland en behartigen hun belangen. De vereniging biedt informatie, advies en steun aan mantelzorgers. Meer informatie vindt u op de website www.mezzo.nl.

Op een plek waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals in de Sint Maartenskliniek, is het van belang dat iedereen meewerkt aan een sfeer waarin alle betrokkenen zich zoveel mogelijk thuis voelen.

Vandaar dat wij rekening houden met u en wij u vriendelijk verzoeken ook rekening met anderen te houden. Daarbij vragen wij u huisregels en gedragsregels en aanwijzingen van de medewerkers van de Sint Maartenskliniek op te volgen.