Voor verwijzers

Revalidatiegeneeskunde

Het Revalidatiecentrum richt zich primair op beperkingen en mogelijkheden in houding en beweging bij kinderen en volwassenen. Binnen de multidisciplinaire teams wordt daarnaast aan alle leefgebieden aandacht besteed. De volgende diagnosegroepen worden vaak met nieuwe vragen naar ons verwezen maar ook wordt bij bestaande problematiek om expertise gevraagd:

Kinderen en jongeren (poliklinische zorg):

  • Bewegingsproblematiek (oa DCD, Cerebrale Parese en Spina Bifida) tijdens de groei en jongvolwassenheid, met aanvullende diagnostiek en advies voor gedrag, cognitie en communicatie

Volwassenen (klinische en poliklinische zorg):

  • Dwarslaesie, spina bifida, conus cauda.
  • Neurologische klachten Young Stroke, CVA, MS (niet Parkinson, ALS, Dementie)
  • Amputatie en prothesiologie
  • Pijn revalidatie

Loop Expertise Centrum:

  • De mobilteitspoli voor CP, NAH, HMSN, dwarslaesie
  • Behandelingen met robotica, zoals GRAIL, Zero-G en C-mill