Artikeloverzicht voor zorgprofessionals

SULCS: Stroke Upper Limb Capacity Scale

De Stroke Upper Limb Capacity Scale, afgekort SULCS, is een meetinstrument dat de arm- en handvaardigheid van CVA-patiënten kan meten op een valide en betrouwbare manier.

Het is in 2001 binnen de Sint Maartenskliniek ontwikkeld, voor ergotherapeuten en andere zorgprofessionals die werken met mensen met een parese (verlamming) van een lichaamszijde als gevolg van een CVA (beroerte of hersenbloeding).

De SULCS is een hiërarchisch opgebouwde vaardigheidstest die uit 10 testonderdelen bestaat:

 • 3 onderdelen voor de armvaardigheid zonder actieve handvaardigheid
 • 4 onderdelen voor de armvaardigheid en basale handvaardigheid
 • 3 onderdelen voor complexe handvaardigheid

De opdrachten worden steeds moeilijker. Door deze ordening is het mogelijk om zogeheten Start & Stop regels toe te passen, waardoor de test binnen gemiddeld 6 minuten af te nemen is. De onderdelen van de SULCS worden gescoord op een 2-puntsschaal. De SULCS somscore kan daarom variëren van 0 tot 10.

Classificatie SULCS-scores

 • Score 0: afunctionele arm
 • Score 1-4: mogelijkheid tot klemmen en steunen, geen handfunctie
 • Score 5-7: mogelijkheid tot reiken en grof grijpen
 • Score 8-9: mogelijkheid tot reiken en grijpen. Fijne motoriek verminderd.
 • Score 10: (sub)optimale armhandfunctie

De benodigdheden voor het afnemen van de SULCS zijn dagelijkse gebruiksvoorwerpen waarvan een overzicht staat vermeld in bijlage 1 van de score lijst.

Klinimetrische eigenschappen

De betrouwbaarheid en validiteit van de SULCS is binnen de Sint Maartenskliniek onderzocht bij 546 klinische revalidanten, tussen 2001 en 2008. Uit dit onderzoek blijkt dat de SULCS uitstekende klinimetrische eigenschappen heeft:

 • De interne consistentie van de SULCS is zeer goed (betrouwbaarheidscoëfficiënt ρ=.96 bij opname en ρ=.97 bij ontslag) (N=21);
 • De interbeoordelaar-betrouwbaarheid van de SULCS is zeer goed (intraclass correlatiecoëfficiënt [ICC]=.94; 95% betrouwbaarheidsinterval [.86-.97]) (N=21);
 • De inhoudsvaliditeit van de SULCS is goed. De SULCS score is bij opname sterk geassocieerd met scores op de ARAT (correlatiecoëfficiënt ρ=.91) en de RMA (ρ=.85). Verder zijn veranderingen in de SULCS score tussen opname en ontslag geassocieerd met veranderingen in de scores op de ARAT (ρ=.71) en RMA (ρ=.48) scores (N=21).
Instructievideo SULCS

Literatuur

 • Roorda LD, Houwink A, Smits W, Molenaar IW, Geurts AC. Measuring upper limb capacity in poststroke patients: development, fit of the monotone homogeneity model, unidimensionality, fit of the double monotonicity model, differential item functioning, internal consistency, and feasibility of the stroke upper limb capacity scale, SULCS. Arch Phys Med Rehabil. 2011;92(2):214-27.
 • Houwink A, Roorda LD, Smits W, Molenaar IW, Geurts AC. Measuring Upper Limb Capacity in Patients After Stroke: Reliability and Validity of the Stroke Upper Limb Capacity Scale. Arch Phys Med Rehabil 2011;92:1418-1422.
 • Houwink A, Roorda LD, Smits W, Ermers W, Geurts AC. Een nieuw meetinstrument voor het meten van de arm- en handvaardigheid na een CVA. WTvE 2012;(5)1: 20-32.

Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar de ergotherapeuten van de Sint Maartenskliniek.