Bij een revisie van de heupprothese vervangen wij uw heupprothese of onderdelen van die prothese. Dit is een veelvoorkomende operatie in de Sint Maartenskliniek.

Verschillende onderdelen

Een heupprothese bestaat doorgaans uit drie onderdelen: een steel, een kop en een kom. De steel met daarop de kop zit in het bovenbeen en kan bewegen in de kom die in het bekken zit.

Waarom vervangen we de heupprothese?

Er kunnen na verloop van tijd problemen ontstaan met een prothese. Vaak is (uitstralende) pijn aan de heupprothese en stijfheid hiervan het gevolg. Indien er bij een prothese duidelijk pijnklachten en hinder optreden, kan dit reden zijn om de heupprothese te laten vervangen. De operatie is erop gericht om (onderdelen van) de prothese te vervangen en daardoor de pijn en klachten weg te nemen. Er zijn verschillende oorzaken mogelijk van pijn:

 • Loslating en slijtage

  Door langdurig gebruik, kan het plastic van de kom slijten, dit kan ontstaan door het vele bewegen van de kop. Dit geeft soms aanleiding tot loslating van (een onderdeel van) de prothese.

 • Infectie

  Het is soms niet mogelijk een infectie van de prothese te behandelen met alleen antibiotica of operatief spoelen van de heup. Dan is het noodzakelijk de prothese te verwijderen en te herplaatsen.

 • Uit de kom schieten (luxatie)
  Indien de heup meer dan eens uit de kom schiet, kan het noodzakelijk zijn de stand of vorm van de prothese te veranderen.
 • Andere redenen
  Een enkele keer is revisie nodig ten gevolge van een andere dan bovengenoemde redenen, bijvoorbeeld een breuk van het bovenbeen of een forse verstijving ten gevolge van overmatige verkalkingen.

Waar moet u zijn?

De Sint Maartenskliniek probeert haar zorg zo dicht mogelijk bij uw woonplaats te organiseren. Sommige behandelingen, zoals operaties, worden echter slechts op een paar locaties uitgevoerd. Het kan daarom zijn dat niet het gehele traject van uw behandeling op dezelfde locatie van de Sint Maartenskliniek plaatsvindt. De voorbereiding en nazorg kunnen bijvoorbeeld ergens anders zijn dan de operatie. In het bericht dat u van ons ontvangt, melden we altijd de locatie waar u verwacht wordt.

Lees meer over het vervangen van een heupprothese

Onze behandeling