Research & Innovation

Research & Revalidatiegeneeskunde

In het Revalidatiecentrum revalideren volwassenen en kinderen met een stoornis aan het houdings- en bewegingssysteem of het zenuwstelsel. Het doel is patiënten te leren alle mogelijkheden te benutten. Daarbij staan zelfstandigheid en meedoen in de maatschappij voorop. Bij revalidatieresearch evalueren we bijvoorbeeld bestaande behandelprogramma’s aan de hand van pijnafname, verbetering in functioneren, participatie aan de maatschappij en tevredenheid.