Brengt u binnenkort een bezoek aan één van onze poli’s? Dan is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt. Hieronder vindt u informatie over uw polikliniekbezoek.

Lees voorafgaand aan uw polibezoek ook onderstaande informatie rondom het coronavirus.

Als u verder op deze website kijkt, vindt u onder de beschrijving van de specifieke behandelingen allerlei tips en adviezen. Daarnaast krijgt u na uw aanmelding, voor uw eerste bezoek ook een brief en aanvullende informatie die u helpt voorbereiden op uw poliklinische bezoek. Enkele belangrijke onderwerpen die van toepassing zijn op (bijna) alle poliklinische bezoeken, vatten we hier nog eens samen.

Voordat we een behandeling kunnen adviseren of starten willen we zoveel mogelijk informatie over uw medische situatie verzamelen. Als u voor dezelfde klachten in een ander ziekenhuis onder behandeling bent geweest, vragen wij u om uw medische gegevens aan te leveren. Ook kan het zijn dat u een vragenlijst in moet vullen. Met deze informatie krijgt uw arts goed zicht op uw klachten. Als dit voor u van toepassing is, dan ontvangt u hierover altijd een brief. In deze brief leggen wij u uit welke gegevens wij nodig hebben en hoe u deze bij ons kunt aanleveren.

Het is belangrijk om u goed voor te bereiden op een gesprek met uw artsBedenk thuis alvast enkele vragen die u bij uw bezoek aan onze polikliniek wilt stellen of wat u wilt vertellen. Dit helpt om uw klachten goed onder woorden te brengen. Als u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het bezoek. Wellicht vindt u het zelf lastig om te onthouden wat wordt verteld. Zenuwen kunnen hierbij een rol spelen. Het is dan prettig als u iemand bij zich heeft die meeluistert. 
 
Als u naar de polikliniek gaat, heeft u altijd meerdere behandelmogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Samen met uw arts kunt u beslissen welke optie het beste bij u past. De Nederlandse Patiëntenfederatie heeft 3 goede vragen opgesteld die u kunnen helpen om tijdens een gesprek met uw zorgverlener alle informatie te krijgen die u nodig heeft. Deze 3 goede vragen zijn: 

 • Wat zijn mijn mogelijkheden? 
 • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden? 
 • Wat betekent dat in mijn situatie? 

Op de website van 3 goede vragen vindt u meer informatie hierover. 

Als patiënt kunt u een of meerdere personen aangeven als contactpersoon. Door het opgeven van een contactpersoon geeft u deze persoon toestemming om informatie te ontvangen over uw behandeling en om u te begeleiden en ondersteunen bij praktische zaken  (bijvoorbeeld het verzetten van afspraken namens u). Bij veranderingen en/of calamiteiten is uw contactpersoon het eerste aanspreekpunt. 

U kunt contactpersonen opgeven bij de receptie of bij de balie van orthopedie, revalidatie, reumatologie of het pijnbehandelcentrum. 

Als u uw mobiele nummer aan ons doorgeeft, kunnen wij u een week voor de afspraak als geheugensteun een sms-bericht sturen. Bij een eerste afspraak kunt u zich 30 minuten van tevoren melden bij de receptie. Bij een vervolgafspraak 15 minuten van tevoren. Als uw gegevens veranderd zijn, geef dit dan voor uw afspraak aan ons door. 

Bent u verhinderd? Geef dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons door. U kunt ons bellen op het telefoonnummer dat in uw afspraakbevestiging staat of te vinden is in onze contactinformatie.

Om u goed te kunnen helpen, vragen wij u om het volgende mee te nemen naar uw afspraak op de polikliniek:

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Uw afspraakbevestiging
 • Uw verzekeringspas
 • Een medicatieoverzicht

Tijdens uw eerste bezoek maken we bij de receptie een foto van u, voor in uw digitale medisch dossier. Aan de hand van deze foto kunnen uw behandelaren u sneller herkennen.

Het kan zijn dat tijdens uw afspraak blijkt dat u voor de behandeling medicatie nodig heeft. In dat geval is het goed om te weten welke medicatie u op dit moment slikt of in het verleden heeft geslikt. Vergeet het ook niet te melden als u allergisch bent voor bepaalde medicatie. Neemt u daarom een medicijnenoverzicht mee, verkrijgbaar bij uw apotheek. U kunt uw apotheek ook (eenmalig) toestemming geven om uw medicatiegegevens met ons te delen via het landelijke registratiepunt LSP. 

Bent u reumapatiënt, dan vragen wij u om al voorafgaand aan het bezoek bij de reumatoloog uw geneesmiddelgebruik te controleren en eventueel aan te passen via het online patiëntportaal Zorgdoc. Als uw geneesmiddelgegevens al bekend zijn voorafgaand aan uw consult, houdt u tijdens het consult meer tijd over met de reumatoloog om andere dingen te bespreken. Bovendien hoeft u hierdoor niet eerder naar de Sint Maartenskliniek te komen. Een bijkomend voordeel is dat u uw gegevens kunt bijwerken op een tijdstip dat u het beste uitkomt. De uitnodiging om uw geneesmiddelgebruik te controleren in Zorgdoc ontvangt u 2 weken voor uw consult bij de reumatoloog automatisch per e-mail of per brief. 

Als u een resistente bacterie bij u draagt kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico vormen bij het ondergaan van een medische behandeling. Kunt u een van de volgende vijf vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan bent u mogelijk drager. Het is belangrijk dat u dit aan de balie van de polikliniek aan ons doorgeeft. 

 • Heeft u in de afgelopen twee maanden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis gelegen?
 • Werkt u bij een bedrijf met levende vleeskalveren, varkens of vleeskuikens? Of woont u in het huis dat bij zo'n bedrijf staat?
 • Bent u drager van de MRSA-bacterie of een ander Bijzonder Resistent Micro Organisme (BRMO)?
 • Is uw partner, huisgenoot of verzorgende drager van MRSA of een ander BRMO?
 • Bent u opgenomen geweest in een Nederlands ziekenhuis of zorginstelling waar een probleem heerste met MRSA of een ander Bijzonder Resistent Micro Organisme (BRMO)?

Mocht u tijdens uw behandeling worden opgenomen en als blijkt dat u een BRMO bacterie heeft, verblijft u tijdens uw opname in isolatie. Meer informatie vindt u op onze pagina BRMO en Isolatie.

Bekijk voor uw bezoek hoe u het beste naar de kliniek kunt reizen voor uw afspraak. Een overzicht van al onze locaties en een mogelijkheid om uw reis te plannen vindt u op onze pagina Contact en Locaties. Houdt u voldoende rekening met eventuele extra reistijd in de spits. Hoe gemakkelijker uw reist verloopt, hoe beter u zich kunt richten op het bezoek. Specifieke informatie over waar u zich in het ziekenhuis kunt melden, vindt u in uw afspraakbevestiging. 

Hou ook rekening met eventuele wegwerkzaamheden op uw route naar de Sint Maartenskliniek. Een overzicht van actuele wegwerkzaamheden in de Provincie Gelderland vindt u op deze website.

In uw afspraakbevestiging staat met welke specialistu een afspraak heeft. Meer informatie over onze specialistenkunt u op onze website vinden. 

Heeft u een afspraak bij Orthopedie dan kan het zijn dat u een afspraak heeft bij één van de behandelaars van het betreffende team. 

De orthopedisch chirurg werkt namelijk in een team met één of twee gespecialiseerde behandelaars: een arts in opleiding (i.o.), een physician assistant of verpleegkundig specialist. De orthopedisch chirurg is eindverantwoordelijk en alle behandelplannen worden met hem/haar besproken. Lees hier meer over het behandelteam van Orthopedie. 

Op een plek waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals in de Sint Maartenskliniek, is het van belang dat iedereen meewerkt aan een sfeer waarin alle betrokkenen zich zoveel mogelijk thuis voelen. 

Vandaar dat wij rekening houden met u en wij u vriendelijk verzoeken ook rekening met anderen te houden. Daarbij vragen wij u huisregels en gedragsregels en aanwijzingen van de medewerkers van de Sint Maartenskliniek op te volgen. 

Informatie over coronavirus
Bent u patiënt of bezoeker van de Sint Maartenskliniek, lees onze informatie over onze maatregelen rond het coronavirus goed door. Meer informatie Sluiten