Voorbereiding van uw poliklinisch bezoek

Brengt u binnenkort een bezoek aan één van onze poli’s? Dan is het belangrijk dat u zich goed voorbereidt. Hieronder vindt u informatie over uw polikliniekbezoek.

Om uw bezoek aan de polikliniek zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij u om het volgende mee te nemen:

 • Een geldig legitimatiebewijs
 • Uw afspraakbevestiging
 • Uw verzekeringspas
 • Een medicatieoverzicht
 • Eventuele formulieren die u bij uw brief hebt gekregen en hebt ingevuld

Tijdens uw eerste bezoek maken we bij de receptie een foto van u, voor in uw digitale medisch dossier. Aan de hand van deze foto kunnen uw behandelaren u sneller herkennen.

Medische gegevens

Voordat we u kunnen behandelen, willen we zoveel mogelijk informatie over uw medische situatie verzamelen. Als u voor dezelfde klachten in een ander ziekenhuis onder behandeling bent geweest, vragen wij u om uw medische gegevens aan te leveren. Ook kan het zijn dat u een vragenlijst in moet vullen. Met deze informatie krijgt uw arts goed zicht op uw klachten. Als dit voor u van toepassing is, dan ontvangt u hierover altijd een brief. In deze brief leggen wij u uit welke gegevens wij nodig hebben en hoe u deze bij ons kunt aanleveren.

Medicatie-overzicht

Het kan zijn dat tijdens uw afspraak blijkt dat u voor de behandeling medicatie nodig heeft. In dat geval willen wij graag weten welke medicatie u op dit moment gebruikt en in het verleden hebt gebruikt. Neemt u daarom een medicijnenoverzicht mee, verkrijgbaar bij uw apotheek. U kunt uw apotheek ook (eenmalig) toestemming geven om uw medicatiegegevens met ons te delen via volgjezorg.nl

Bent u patiënt bij de afdeling Reumatologie, dan vragen wij u twee weken voor uw bezoek bij de reumatoloog uw geneesmiddelengebruik te controleren en eventueel aan te passen. U ontvangt hiervan een herinnering. 

Als u uw mobiele nummer aan ons doorgeeft, kunnen wij u een week voor de afspraak als geheugensteun een sms-bericht sturen. U kunt uw telefoonnummer doorgeven via de receptie, de balie van uw afdeling of via mijnmaartenskliniek.

Bent u verhinderd? Geef dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons door. U kunt ons bellen op het telefoonnummer dat in uw afspraakbevestiging staat of te vinden is in onze contactinformatie.

U kunt een of meerdere personen aangeven als contactpersoon. Door het opgeven van een contactpersoon geeft u deze persoon toestemming om informatie te ontvangen over uw behandeling en om u te begeleiden en ondersteunen bij praktische zaken. Handig bij bijvoorbeeld het verzetten van afspraken namens u. Bij veranderingen en/of calamiteiten is uw contactpersoon het eerste aanspreekpunt. 

U kunt contactpersonen opgeven bij de receptie of bij de balie van de afdeling. 

Het is belangrijk om u goed voor te bereiden op een gesprek met uw artsBedenk thuis alvast enkele vragen die u bij uw bezoek aan onze polikliniek wilt stellen of wat u wilt vertellen. Dit helpt om uw klachten goed onder woorden te brengen. Als u het prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het bezoek. Wellicht vindt u het zelf lastig om te onthouden wat wordt verteld. Zenuwen kunnen hierbij een rol spelen. Het is dan prettig als u iemand bij zich heeft die meeluistert. 
 
Als u naar de polikliniek gaat, heeft u altijd meerdere behandelmogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Samen met uw arts kunt u beslissen welke optie het beste bij u past. Meer informatie over 'samen beslissen' vindt u hier.

Deze 3 goede vragen kunnen u helpen om tijdens uw afspraak alle informatie te krijgen die u nodig heeft: 

 • Wat zijn mijn mogelijkheden? 
 • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden? 
 • Wat betekent dat in mijn situatie? 

Op de website van 3 goede vragen vindt u meer informatie hierover. 

In uw afspraakbevestiging staat met welke specialist u een afspraak heeft. Onze specialisten stellen zich voor op onze website. U kunt ook de naam van uw behandelaar intypen in de zoekbalk.

Bekijk voor uw bezoek hoe u het beste naar de kliniek kunt reizen voor uw afspraak. Een overzicht van al onze locaties en een mogelijkheid om uw reis te plannen vindt u op onze pagina 'Contact en locaties'. Houdt u voldoende rekening met eventuele extra reistijd in de spits. Hoe gemakkelijker uw reis verloopt, hoe beter u zich kunt richten op het bezoek. Specifieke informatie over waar u zich in het ziekenhuis kunt melden, vindt u in uw afspraakbevestiging. 

Hou ook rekening met eventuele wegwerkzaamheden op uw route naar de Sint Maartenskliniek. Een overzicht van actuele wegwerkzaamheden in de Provincie Gelderland vindt u op  deze website.

Als u een resistente bacterie bij u draagt, kan dit voor uzelf en voor medepatiënten een risico vormen bij het ondergaan van een medische behandeling. Kunt u een van de volgende vijf vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan bent u mogelijk drager. Het is belangrijk dat u dit aan de balie van de polikliniek aan ons doorgeeft. 

 • Heeft u in de afgelopen twee maanden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis gelegen?
 • Werkt u bij een bedrijf met levende vleeskalveren, varkens of vleeskuikens? Of woont u in het huis dat bij zo'n bedrijf staat?
 • Bent u drager van de MRSA-bacterie of een ander Bijzonder Resistent Micro Organisme (BRMO)?
 • Is uw partner, huisgenoot of verzorgende drager van MRSA of een ander BRMO?
 • Bent u opgenomen geweest in een Nederlands ziekenhuis of zorginstelling waar een probleem heerste met MRSA of een ander Bijzonder Resistent Micro Organisme (BRMO)?

Mocht u tijdens uw behandeling worden opgenomen en als blijkt dat u een BRMO bacterie heeft, verblijft u tijdens uw opname in isolatie. Meer informatie vindt u op onze pagina BRMO en Isolatie.

Op een plek waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals in de Sint Maartenskliniek, is het van belang dat iedereen meewerkt aan een sfeer waarin alle betrokkenen zich zoveel mogelijk thuis voelen. Vandaar dat wij rekening houden met u en wij u vriendelijk verzoeken ook rekening met anderen te houden. Daarbij vragen wij u huisregels en gedragsregels en aanwijzingen van de medewerkers van de Sint Maartenskliniek op te volgen.