Menu

Een goede voorbereiding van uw bezoek aan onze polikliniek is belangrijk. Daarom is het handig als u vooraf van een aantal zaken op de hoogte bent.

Lees voorafgaand aan uw polibezoek ook onderstaande informatie rondom het coronavirus.

Als u verder op deze website kijkt, vindt u onder de beschrijving van de specifieke behandelingen allerlei tips en adviezen. Daarnaast krijgt u na uw aanmelding, voor uw eerste bezoek ook een brief en aanvullende informatie die u helpt voorbereiden op uw poliklinische bezoek. Enkele belangrijke onderwerpen die van toepassing zijn op (bijna) alle poliklinische bezoeken, vatten we hier nog eens samen.

Indien u verwezen bent naar de afdeling Orthopedie van de Sint Maartenskliniek, willen we graag, voordat we een behandeling kunnen adviseren of starten, zoveel mogelijk informatie verzamelen. Als u voor dezelfde klachten bij een ander ziekenhuis of een andere zorginstelling in behandeling bent geweest, vragen we u uw medische gegevens aan ons te sturen. Dit ontvangen we graag voordat u naar de Sint Maartenskliniek komt. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Belangrijke gegevens'.

Bedenk thuis alvast enkele vragen die u bij uw bezoek aan onze polikliniek wilt stellen of wat u wilt vertellen. Met name het formuleren van een vraag helpt vaak om uw klachten goed onder woorden te brengen. Als u dat prettig vindt, kunt u iemand meenemen naar het bezoek. Wellicht vindt u het zelf lastig om te onthouden wat wordt verteld. Zenuwen kunnen hierbij een rol spelen. Het is dan prettig als u iemand bij zich heeft die meeluistert.

Als u naar de polikliniek gaat, heeft u altijd meerdere behandelmogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Samen met uw arts kunt u beslissen welke optie het beste bij u past. De 3 goede vragen kunnen hierbij helpen. Kijk voor meer informatie op de website van de 3 goede vragen.

Als patiënt kunt u een of meerdere personen aangeven als contactpersoon. Door het opgeven van een contactpersoon geeft u deze persoon toestemming om informatie te ontvangen over uw behandeling en te participeren in uw zorg (bijvoorbeeld het verzetten van afspraken namens u). Bij veranderingen en/of calamiteiten is de contactpersoon het eerste aanspreekpunt.

U kunt contactpersonen opgeven bij de receptie of bij de balie van orthopedie, revalidatie, reumatologie of het pijnbehandelcentrum.

Als u uw mobiele nummer aan ons doorgeeft, kunnen wij u een week voor de afspraak als geheugensteun een sms-bericht sturen. Bij een eerste afspraak kunt u zich 30 minuten van tevoren melden bij de receptie. Bij een vervolgafspraak 15 minuten van tevoren. Als uw gegevens veranderd zijn, geef dit dan voor uw afspraak aan ons door.

Bent u verhinderd? Geef dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons door. U kunt ons bellen op het telefoonnummer dat in uw afspraakbevestiging staat of te vinden is in onze contactinformatie.

De bedoeling van uw bezoek aan de polikliniek is dat wij alle belangrijke informatie over u en uw situatie te weten komen. Daarom vragen wij u de volgende zaken mee te nemen:

  • Uw afspraakbevestiging
  • Uw verzekeringspas
  • Uw legitimatiebewijs

Tijdens uw eerste bezoek maken we bij de receptie een foto van u, voor in uw digitale medisch dossier. Aan de hand van deze foto kunnen uw behandelaren u sneller herkennen.

Het kan zijn dat tijdens uw afspraak blijkt dat u voor de behandeling medicatie nodig heeft. In dat geval is het goed om te weten welke medicatie u op dit moment slikt of in het verleden heeft geslikt. Vergeet het ook niet te melden als u allergisch bent voor bepaalde medicatie. Neemt u daarom een medicijnenoverzicht mee, verkrijgbaar bij uw apotheek. U kunt uw apotheek ook (eenmalig) toestemming geven om uw medicatiegegevens met ons te delen via het landelijke registratiepunt LSP.

Bent u reumapatiënt, dan vragen wij u om al voorafgaand aan het bezoek bij de reumatoloog uw geneesmiddelgebruik te controleren en eventueel aan te passen via het online patiëntportaal Zorgdoc. Als uw geneesmiddelgegevens al bekend zijn voorafgaand aan uw consult, houdt u tijdens het consult meer tijd over met de reumatoloog om andere dingen te bespreken. Bovendien hoeft u hierdoor niet eerder naar de Sint Maartenskliniek te komen. Een bijkomend voordeel is dat u uw gegevens kunt bijwerken op een tijdstip dat u het beste uitkomt. De uitnodiging om uw geneesmiddelgebruik te controleren in Zorgdoc ontvangt u 2 weken voor uw consult bij de reumatoloog automatisch per e-mail of per brief.

Bedenk voor uw bezoek ook of u wellicht drager bent van de MRSA- of BRMO-bacterie. Kunt u een van de volgende vijf vragen met ‘ja’ beantwoorden, dan bent u mogelijk drager. Geeft u dit dan aan de balie van de polikliniek aan ons door:

  • Heeft u in de afgelopen twee maanden langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis gelegen?
  • Werkt u bij een bedrijf met levende vleeskalveren, varkens of vleeskuikens? Of woont u in het huis dat bij zo'n bedrijf staat?
  • Bent u drager van de MRSA-bacterie of een ander Bijzonder Resistent Micro Organisme (BRMO)?
  • Is uw partner, huisgenoot of verzorgende drager van MRSA of een ander BRMO?
  • Bent u opgenomen geweest in een Nederlands ziekenhuis of zorginstelling waar een probleem heerste met MRSA of een ander Bijzonder Resistent Micro Organisme (BRMO)?

Mocht u tijdens uw behandeling worden opgenomen en als blijkt dat u een BRMO bacterie heeft, verblijft u tijdens uw opname in isolatie. Meer informatie vindt u op onze pagina BRMO en Isolatie.

Bekijk voor uw bezoek hoe u het beste naar de kliniek kunt reizen voor uw afspraak. Een overzicht van al onze locaties vindt u op onze pagina Contact en Locaties. Daar vindt u per locatie de functie ‘plan route’. Houdt u voldoende rekening met eventuele extra reistijd in de spits. Hoe gemakkelijker uw reist verloopt, hoe beter u zich kunt richten op het bezoek. Specifieke informatie over waar u zich in het ziekenhuis kunt melden, vindt u in uw afspraakbevestiging.

Hou ook rekening met eventuele wegwerkzaamheden op uw route naar de Sint Maartenskliniek. Een overzicht van actuele wegwerkzaamheden in de Provincie Gelderland vindt u op deze website.

Werkzaamheden Waalbrug

In maart 2019 start een groot renovatieproject van de Waalbrug bij Nijmegen. Dit zal vermoedelijk tot in 2021 verkeershinder opleveren voor mensen die via de Waalbrug de Sint Maartenskliniek locatie Nijmegen bezoeken. Op de webpagina van Rijkswaterstaat vindt u meer informatie.

In de brief over de afspraak leest u met wie u een afspraak hebt. Meer informatie over onze specialisten kunt u op onze website vinden.

Heeft u een afspraak op één van de poliklinieken Orthopedie?

De orthopedisch chirurg werkt in een team met één of twee gespecialiseerde behandelaars: een arts in opleiding (i.o.), een physician assistant of verpleegkundig specialist. U heeft een afspraak bij één van de behandelaars van het betreffende team. De orthopedisch chirurg is eindverantwoordelijk en alle behandelplannen worden met hem/haar besproken. Lees hier meer over het behandelteam van Orthopedie.

Op een plek waar veel mensen bij elkaar zijn, zoals in de Sint Maartenskliniek, is het van belang dat iedereen meewerkt aan een sfeer waarin alle betrokkenen zich zoveel mogelijk thuis voelen.

Vandaar dat wij rekening houden met u en wij u vriendelijk verzoeken ook rekening met anderen te houden. Daarbij vragen wij u huisregels en gedragsregels en aanwijzingen van de medewerkers van de Sint Maartenskliniek op te volgen.

Informatie over coronavirus
Bent u patiënt of bezoeker van de Sint Maartenskliniek, lees onze informatie over onze maatregelen rond het coronavirus goed door. Meer informatie Sluiten