U bent onder behandeling bij de Sint Maartenskliniek voor knieklachten. Hierbij hebben wij samen met u gekozen voor een operatie waarbij het kniegewricht vervangen wordt door een knieprothese.

Waarom?

Het kniegewricht bestaat uit verschillende botdelen: het scheenbeen, het dijbeen en de knieschijf. De uiteinden van die botten zijn bedekt met een laagje kraakbeen dat ervoor zorgt dat de knie soepel beweegt. Dit kraakbeen kan beschadigd of versleten raken. Bij een beschadigde of versleten knie treedt meestal pijn op bij (trap)lopen en lang staan. Ook startpijn komt voor: uw knie voelt stijf wanneer u een tijd niet hebt bewogen. In een gevorderd stadium kunt u last krijgen van verstijving; er ontstaat een bewegingsbeperking waardoor strekking van de knie onmogelijk wordt. Een knieprothese kan ervoor zorgen dat u weer beter kunt bewegen en minder last heeft van pijnklachten.

Type prothesen

Om ervoor te zorgen dat de knieprothese zo lang mogelijk meegaat, zijn wij kritisch op de prothese die we kiezen. Bij deze keuze maken wij gebruik van grote internationale studies waarin al tientallen jaren wordt bijgehouden hoe de verschillende typen prothesen presteren. Voor standaardingrepen gebruikt de Sint Maartenskliniek de knieprothese Genesis II (van Smith & Nephew). Soms kiest de orthopeed voor een andere prothese, bijvoorbeeld wanneer slechts een deel van de knie vervangen hoeft te worden.

Waar moet u zijn?

De Sint Maartenskliniek probeert haar zorg zo dicht mogelijk bij uw woonplaats te organiseren. Sommige behandelingen, zoals operaties, worden echter slechts op een paar locaties uitgevoerd. Het kan daarom zijn dat niet het gehele traject van uw behandeling op dezelfde locatie van de Sint Maartenskliniek plaatsvindt. De voorbereiding en nazorg kunnen bijvoorbeeld ergens anders zijn dan de operatie. In het bericht dat u van ons ontvangt, melden we altijd de locatie waar u verwacht wordt.

Onze behandeling