Veel patiënten met chronische pijnklachten in de nek, schouders, (lage) rug en extremiteiten, die orthopedisch niet te behandelen zijn, worden doorverwezen naar het Pijnbehandelcentrum van de Sint Maartenskliniek.

Het Pijnbehandelcentrum kan uw pijn op diverse manieren bestrijden. Alle behandelingen zijn gericht op pijnreductie en herstel van kwaliteit van leven:

  • Via het toepassen van zenuwblokkades.
  • Door medicatieadvies te geven.
  • Door neuromodulatie, een behandelmethode voor patiënten met een eindstadium failed-back-surgery syndroom.

Het Pijnbehandelcentrum is opgericht in 2009 en is sinds 2010 erkend en als zodanig geregistreerd door de sectie pijnbestrijding van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie).

Uw verwijzing

Uw verwijzing naar het Pijnbehandelcentrum wordt allereerst bekeken door een van onze pijnspecialisten. Deze bekijkt op basis van uw verwijzing of u direct in aanmerking komt voor een poliklinisch bezoek of dat er eerst nog aanvullende informatie opgevraagd moet worden. Vervolgens ontvangt u schriftelijk een uitnodiging voor het poliklinische bezoek. Wij verzoeken u om bij uw eerste poli bezoek een recent medicatie overzicht mee te brengen.

Eerste poliklinische bezoek

De anesthesioloog-pijnspecialist wil meestal aanvullende informatie hebben en zal u voorlichten voordat hij u gaat behandelen. Dit om bijvoorbeeld het aantal onnodige behandelingen te voorkomen.

Behandeling

Voordat u in aanmerking komt voor een behandeling wordt u veelal eerst op de polikliniek gezien zoals hierboven beschreven staat. Dit bezoek is niet op dezelfde dag als de eventuele behandeling.

Alleen patiënten die al bij ons bekend zijn en bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een herhaling van een eerdere behandeling komen direct in aanmerking voor een behandeling zonder voorafgaand polikliniek bezoek. In dat geval ontvangt u naast de schriftelijke uitnodiging ook informatie over de behandeling die de anesthesioloog gaat toepassen om uw pijnklachten te bestrijden.

De anesthesioloog-pijnspecialist is verantwoordelijk voor uw medische behandeling. Tijdens uw bezoek aan de polikliniek bespreekt hij met u het doel, eventuele risico's en het verloop van uw behandeling. In de informatie over uw behandeling leest u wat er tijdens de opname precies gaat gebeuren. Tijdens uw opname zijn de medewerkers van het Pijnbehandelcentrum uw eerste aanspreekpunt. Als u vragen heeft, kunt u deze aan hen stellen. Zij kunnen u meestal direct antwoord geven of leggen uw vraag voor aan de anesthesioloog-pijnspecialist.

Gerelateerde zorg

Behandelingen

Specialisten Pijnbehandelcentrum

Meer Specialisten